© TESLA INSTALACIONS E ENXENERIA SL            

Eficiencia Enerxética

Caldeiras    de    condensación    e    biomasa    (leña,    pellets), aforro   enerxético   mediante   aerotermia,   iluminación   led, corrección      de      enerxía      reactiva,      chan      radiante, radiadores   de   baixa   temperatura   e   fancoils,   estufas   de pellets    e    chimeneas    de    leña,    canalizables    de    aire. Estudios     de     mellora     da     eficiencia     enerxética     das instalacións e medidas correctivas.

Tesla Instalacións e Enxeñería, S.L.

Rúa Xohana Torres nº 5 - Baixo Ribeira (A Coruña) 15.960 Tlf.: 604 023 509 - 604 023 507         contacto@tesla.gal        
Benvido/a
En   Tesla   Instalacións   e   Enxeñería   S.L.,   realizamos   instalacións   eléctricas   de   baixa tensión,    calefacción,    fontanería,    gas,    aire    acondicionado,    contra    incendios,    aire comprimido,    enerxía    solar    térmica    e    fotovoltaica,    aerotermia    e    xeotermia.    Tamén facemos   mantementos   e   reparacións.   Traballamos   para   un   importante   número   de particulares  e empresas. Dispoñemos    de    departamento    de    enxeñería,    realizando    proxectos,    licenzas    de apertura     de     establecementos,     medicións     topográficas,     Catastro     (discrepancias catastrais,   Representación   Gráfica   Alternativa,   archivos   GML   e   validación   de   RGA.), Certificados de Eficiencia Enerxética, dictámenes periciais, valoracións, etc.
© TESLA INSTALACIONS E ENXENERIA SL            

Eficiencia Enerxética

Caldeiras    de    condensación    e    biomasa    (leña,    pellets), aforro   enerxético   mediante   aerotermia,   iluminación   led, corrección      de      enerxía      reactiva,      chan      radiante, radiadores   de   baixa   temperatura   e   fancoils,   estufas   de pellets    e    chimeneas    de    leña,    canalizables    de    aire. Estudios     de     mellora     da     eficiencia     enerxética     das instalacións e medidas correctivas.

Tesla Instalacións e Enxeñería, S.L.

Rúa Xohana Torres nº 5 - Baixo Ribeira (A Coruña) 15.960 Tlf.: 604 023 509 - 604 023 507         contacto@tesla.gal        
Benvido/a
En   Tesla   Instalacións   e   Enxeñería   S.L.,   realizamos instalacións    eléctricas    de    baixa    tensión,    calefacción, fontanería,   gas,   aire   acondicionado,   contra   incendios, aire   comprimido,   enerxía   solar   térmica   e   fotovoltaica, aerotermia         e         xeotermia.         Tamén         facemos mantementos    e    reparacións.    Traballamos    para    un importante número de particulares  e empresas. Dispoñemos     de     departamento     de     enxeñería, realizando      proxectos,      licenzas      de      apertura      de establecementos,     medicións     topográficas,     Catastro (discrepancias      catastrais,      Representación      Gráfica Alternativa,     archivos     GML     e     validación     de     RGA.), Certificados     de     Eficiencia     Enerxética,     dictámenes periciais, valoracións, etc.