© TESLA INSTALACIONS E ENXENERIA SL            

Eficiencia Enerxética

Caldeiras    de    condensación    e    biomasa    (leña,    pellets), aforro   enerxético   mediante   aerotermia,   iluminación   led, corrección      de      enerxía      reactiva,      chan      radiante, radiadores   de   baixa   temperatura   e   fancoils,   estufas   de pellets    e    chimeneas    de    leña,    canalizables    de    aire. Estudios     de     mellora     da     eficiencia     enerxética     das instalacións e medidas correctivas.

Tesla Instalacións e Enxeñería, S.L.

RIANXO - RIBEIRA (A CORUÑA) Tlf.: 604 023 509          contacto@tesla.gal        
Benvido/a
En   Tesla   Instalacións   e   Enxeñería   S.L.,   realizamos   instalacións   eléctricas   de   baixa tensión,    calefacción,    fontanería,    gas,    aire    acondicionado,    contra    incendios,    aire comprimido,    enerxía    solar    térmica    e    fotovoltaica,    aerotermia    e    xeotermia.    Tamén facemos     mantenementos     e     reparacións     de     instalacións.     Traballamos     para     un importante número de particulares  e empresas. Dispoñemos    de    departamento    de    enxeñería,    realizando    proxectos,    licenzas    de apertura     de     establecementos,     medicións     topográficas,     Catastro     (discrepancias catastrais,     Representación     Gráfica     Alternativa,     GML),     Certificados     de     Eficiencia Enerxética de vivendas, peritacións, valoracións, etc.
RIANXO - RIBEIRA (A CORUÑA) TLF. 604 023 509
© TESLA INSTALACIONS E ENXENERIA SL            

Eficiencia Enerxética

Caldeiras    de    condensación    e    biomasa    (leña,    pellets), aforro   enerxético   mediante   aerotermia,   iluminación   led, corrección      de      enerxía      reactiva,      chan      radiante, radiadores   de   baixa   temperatura   e   fancoils,   estufas   de pellets    e    chimeneas    de    leña,    canalizables    de    aire. Estudios     de     mellora     da     eficiencia     enerxética     das instalacións e medidas correctivas.

Tesla Instalacións e Enxeñería, S.L.

RIANXO - RIBEIRA (A CORUÑA) Tlf.: 604 023 509          contacto@tesla.gal        
Benvido/a
En   Tesla   Instalacións   e   Enxeñería   S.L.,   realizamos instalacións    eléctricas    de    baixa    tensión,    calefacción, fontanería,   gas,   aire   acondicionado,   contra   incendios, aire   comprimido,   enerxía   solar   térmica   e   fotovoltaica, aerotermia         e         xeotermia.         Tamén         facemos mantenementos      e      reparacións      de      instalacións. Traballamos      para      un      importante      número      de particulares  e empresas. Dispoñemos     de     departamento     de     enxeñería, realizando      proxectos,      licenzas      de      apertura      de establecementos,     medicións     topográficas,     Catastro (discrepancias      catastrais,      Representación      Gráfica Alternativa,   GML),   Certificados   de   Eficiencia   Enerxética de vivendas, peritacións, valoracións, etc.